Säännöt ja alue

1. Havainnoitsija sijaitsee alueella, lintu missä hyvänsä.

2. Rajat (tiet ja joet sekä niiden sillat ja tunnelit) ovat aluetta.

3. Alue 1.1.1998 - Google satelliittikuva alueesta
- lännessä aluetta rajaavat Vantaan- ja Keravanjoki
- pohjoisessa Kaupungin raja (osin Keravanjoki) sekä koillisessa Vantaan Kalkkikallio Kehä III:n eteläpuolella
- idässä lyhyt pätkä Lahdenväylää, Kaupungin raja sekä Kivikon ulkoilualue (tarkka raja vielä määrittelemättä)
- etelässä Myllymestarintie ja Seppämestarintie (Kehä I)

Alueen koko on vuosien saatossa hieman vaihdellut. Huomattavin laajennus oli vuoden 1998 alussa kun alueeseen liitettiin Jakomäki ja Kivikko. Keväällä 2005 lisättiin alueeseen Vantaan puolelta Kalkkikallio. Vuonna 2007 lisättiin Vantaan puoleiset Vaaralan lammikot rantoineen alueeseen.


Rallit

- säännöt Tringan rallisääntöjä (esim. Tringa 3/99 sivu 177) mukaellen.

- selvinä poikkeuksina kuitenkin:

  1. - joukkueen koko voi olla myös yksi henkilö.
  2. - yksityisauton ja taksin käyttö on kielletty osallistumisen aikana. Mikäli liikkumiseen käytetään polkupyörää, on useamman kulkuneuvon käyttö, joskin yhtenä ryhmänä, joukkueelle sallittua.
  3. - erimielisyydet ratkaistaan kollegiaalisesti joskin rallin organisoineen sanalla on erityistä painoa.
  4. - yllä olevista säännöistä voidaan etukäteen sopien (organisaattori on diktaattori) poiketa.