MBS - MaTaPuPu Birding Society

    Malmin lentokenttä

Malmin lentokenttä                 

Malmin lentokentällä ja sitä reunustavalla vihervyöhykkeellä on suuri merkitys lähiseudun asukkaille virkistys- ja ulkoilualueena. Kentän sisäpuolella on säästynyt hieno niittyalue, jossa pesii ja levähtää runsaasti lintuja. Linnut eivät myöskään näytä häiriintyvän lentoliikenteestä. Oheiseen taulukkoon on koottu alustavia kartoitustuloksia vuosilta 2000-2001, mikä osoittaa eräiden lajien kannan hyvin vahvaksi. Lentokentän tilalle olaan kaavailemassa suurta asuntoaluetta, mikä tuhoaisi alueen luontoarvot.

Lentokentän sisäpuoliselle niittyalueelle pääse vain luvalla, mutta koko alue näkyy hyvin eteläisen kiitotien päässä olevalta töyräältä. Sinne pääsee lentokentän pääportista, kääntymällä ensimmäisestä risteyksestä vasemmalle ja kävelemällä noin 200 metriä. Suosittelemme myös koko kentän kiertämistä noin kuuden kilometrin pituista ulkoilureittiä pitkin, jonka varrella on vaihtelevia metsiköitä ja näköalapaikkoja kentän sisäpuoliselle alueelle.Kenttäesite                                                                               Lintulaskennat

Heinäkurpat Malmin lentokentällä 15.9.2007

Malmin lentokentän siirrolle ei vaihtoehtoa Itä-uudellamaallakaan - Suomen luonnonsuojeluliitto ry:n tiedote 27.6.2005

Malmin lentokentän siirrolle ei perusteita - Suomen luonnonsuojeluliitto ry:n tiedote 2.10.2004

Malmin lentokenttä - siipiparatiisi Helsingin keskellä - Tuomas Manninen, Linnut 2/2002

Lintuparatiisi Malmin lentokentän siivellä  - julkaistu lyhennettynä Helsingin Sanomissa 15.10.2001

Helsinki-Malmin lentoasema: 1930-luvun funkkis-helmi uhattuna

Malmin lentoaseman ystävät r.y.

Suomen luonnonsuojeluliitto ry - tiedote 3.5.2001

Tapanila-Seura ry

Puistola-Seura ry - satakielikierros