Lajit

Alueella havaitut lajit 1.1.1991 - 31.12.2006, 220 lajia

Lajilista sisältää ne lajit, jotka on tavattu kisaamme hyväksyttyinä. Havainnoista näkyy havainnoinnin tehon ja havaitsijoiden määrän tasainen kasvu ja jyrkkä nousu varsinkin vuodesta 1998 lähtien.

Arviot lajien esiintymisestä perustuvat omiin havaintoihimme ja pyrkivät luonnehtimaan lajien tyypillisintä esiintymismuotoa. Systemaattisempaa pesimäkartoitusta on harjoitettu Helsinki-Atlaksessa 1996-1997 sekä Tapanilan kesä-Atlaksessa ja Malmin lentokentän kartoituksessa 2000-2001.

Lajeista jotka on havaittu korkeintaan kolme kertaa, on listattu kaikki havainnot. Lisäksi taulukkoon on lisätty eräitä fenologisia havaintoja (aikaiset, myöhäiset, kerääntymät, kesähavainnot ym.).

Lihavoituna alueen 100 peruslajia (myös läpimuuttavat), jotka ovat helpoiten havaittavissa
Kursiivilla superässät eli lajit, joista havaintoja vain yhdellä havainnoitsijalla
PP = paikallinen pesimälintu
PM = muuttava pesimälintu
L = läpimuuttava
K = kiertelevä (esim. vaeltava, lähialueilla pesivä tai vain talviaikaan havaittava)
H = harvinaisuus


KaakkuriGAV STEL 27.5.1998 Jakomäki 3m (KN), 22.5.1999 Jakomäki 1m (KN), 26.4.02 Kivikko ja 27.6.02 Lentokenttä (KN)
KuikkaGAV ARCL huippu: 22.5.1999 Jakomäki 45m (KN), kuikkalaji 27.5.1998 Jakomäki 220m (KN)
Mustakurkku-uikkuPOD AURPM Pesintä Jakomäki / Vaarala 1999 lähtien (MT, KN ym.) 1999 2 poikasta, 2000 3 poikasta, -02 pesi edelleen
Pikku-uikkuTAC RUF H Huhtikuussa 2003 Keravanjoessa (HA ym.)
SilkkiuikkuPOD CRI H 2003 (JJ)
HärkälintuPOD GRI  24.5.2005 Kivikko (KN)
Merimetso

PHA CAR

L

11.5.2000 Lentokenttä 2 E (EVi), -02 kolme havaintoja
HarmaahaikaraARD CINL/K aik: 27.3.1999 ? 1m (HA), -02 lukuisia havaintoja
KattohaikaraCIC CICH 21.5.2000 Kivikko a3 S (TM), 24.5.2000 Jakomäki a12 E (TM), 14.5.02 Fallkulla (HA), 2004(HA)
KyhmyjoutsenCYG OLOK 18.4.1999 Vantaanjoki (IK), 22.5.1999 Jakomäki 1m (KN) 16. ja 24.4.2000 Lentokenttä 2m (KN)
Joutsen

CYG CYG

L paik:1.4.1994 Lentokenttä 3"p sumussa ruokailemassa (IL) myöh: 18.12.1997 ? a15 SW (TM)
PikkujoutsenCYG COLL 5.10.02 Jakomäki (KN), 2003 (MV)
MetsähanhiANS FABL
TundrahanhiANS ALBL syksyisin, mm. 10.10.1999 Lentokenttä 100m (KN)
MerihanhiANS ANSK 15.4.2000 Tuomarinkylä 2m (KN) 3.9.2000 Jakomäki / Kivikko 1 S (MT, TM)
Kanadanhanhi

BRA CAN

K

Tuomarinkylä-Siltamäki vuosittain 1997 -(IK, HA, KN)
ValkoposkihanhiBRA LEUL / K 18.5.2000 Jakomäki 9000m (TM, IL) syksystä 2000 alkaen ruokailuparvia alueen yli aamulla N, illalla S päivittäin ker: 11.9.2001 Falkulla n 300p ruokailemassa (IL) myöh: 4.11.01 lentokenttä 2p (IL, ETV), -02 syyskuussa 600-950 päivittäin
SepelhanhiBRA BERL havaintojasyksyiltä 1996, 1999 ja 2000, 17.5.2000 Jakomäki 50m (KN) 23.9.2001 Suutarinnuppi a150 (IL), 7.9.02 Tapanila (HA), 2003
Punakaulahanhi BRA RUF   2006 (useat)
HaapanaANA PENL/PM? säännöllinen kesäisin joella, myös Siltamäen lammikko ker: 11.8.1998 Tuomarinkylä 7p (IL), talvi: 11.12.1999 Keravanjoki /1p (KN), -02 seitsämän havaintoa
TaviANA CREL/PM pesintä 1997 Tattarisuolla, 5 poikasta (IL) myöh: 8.10.1999 (TM), -02 kaksi havaintoa
SinisorsaANA PLAPP/PM alviparvia longinojassa ja sen sivupuroissa sekä Kirkonkylän kosken suvannossa. 30.12.1991 Longinoja 1 täysalbino p (IL). -02 yli 200 talvehtijaa
Harmaasorsa ANA STR   1.9.02 Siltamäki ja 10.9.02 Tuomarinkylä (JJ)

Jouhisorsa

ANA ACU

L

syyshavaintoja vuosittain 1997 lähtien Vantaanjoki/Keravanjoki, Siltamäen lammikko 2.9.-11.10.1998 Vantaanjoki 1/5p (useat), 1.10.02 Jakomäki (KN)

Heinätavi

ANA QUE

3.6.1997 Siltamäen lammikko 1/p (TM)

Lapasorsa

ANA CLY

L

22.9.1998 Vantaanjoki 1p (KN) 26.4.2000 ? (IK), 26.7.2001 Siltamäki 3p (KN). -02 syksyllä joella
Punasotka AYT FER H 2004 (KN)

Punapäänarsku

NET RUF

H

4.10.1999 1/p Vantaanjoki, Tuomarinkylä (PJ)
Lapasotka AYT MAR H 2004 (JJ)

Tukkasotka

AYT FUL

L

3.10.1998 Vantaanjoki 1p (KN), 15.8.1999 Vantaanjoki /1p (HA, IL) ?.4.2000 ? (HA)

Haahka

SOM MOL

K

16.4.1995 Vantaanjoki 1/p sumun pudottama (TM), 2004 (JJ)

Pilkkasiipi MEL FUS H 2004 (KN, MV)

Alli

CLA HYE

L

18.5.1998 Tapanila ä yömuuttoa (IL) 7.10.1999 Fallkulla 200m (TM) 8.10.2000 Tuomarinkylä 1/ p (KN)

Mustalintu

MEL NIG

L

21.7.2000 Lentokenttä 30m (KN). 8.10.2001 Jakomäki 30p (HA). Lokakuu 2001 Suutarila ä (IK). 12.7.02 Lentokenttä (KN)/td>

Telkkä

BUC CLA

L / PM?

säännöllinen kesäisin Keravanjoki/Vantaanjoki 18.4.1998 Kirkonkylänkosken suvanto 6 paria

Tukkakoskelo

MER SER

L

30.4.1998 Jakomäki 1/4m (KN) 13.5.1999 Jakomäki 1/2 kiert. (KN), 2003 (KN)

Isokoskelo

MER MER

L
MehiläishaukkaPER APIL

Merikotka

HAL ALB

L

26.3.2000 Lentokenttä 1’ m (KN) 3.9.2000 Tuomarinkylä 1m (useat rallissa)
Haarahaukka MIL MIG H 2003 (HA)

Ruskosuohaukka

CIR AER

 

Sinisuohaukka

CIR CYA

L

 

Niittysuohaukka CIR PYG H 12.9.2001 (HA), 2003 (JJ, KN)

Kanahaukka

ACC GEN

L / K

havaintoja läpi vuoden lentokentän ympäristöstä
VarpushaukkaACC NISPP kesällä 1997 varoitteleva Puustellinmetsässä (IL) 7.8.2000 Tapanila Joutsentie poikue (IL)

Hiirihaukka

BUT BUT

L

kesä: 7.6.1998 Kivikko 1p (KN)

Piekana

BUT LAG

L

myöh: 25.5.1996 Fallkulla 1 N (TM, SM), myöh: 28.10.2001 (IL)

Arohiirihaukka BUT RUF H 2004 (MV)
KotkaACU CHRL 16.10.1994 Fallkulla 1’ SW (IL) 3.10.1998 Lentokenttä 1’ E (IL), 2001 (HA, IK, ETV)
Pikkukiljukotka ACU POM H 2002, 2003 (Tornien taisto)
Kiljukotka ACU CLA H 2004 (KN, MV)
SääksiPAN HALL/K kesähavaintoja 2000 29.7.2000 Lentokenttä 1 N kalan kanssa (KN)
TuulihaukkaFAL TINL/K Lentokentältä myös kesähavaintoja, pönttö asennettu kentälle 2000
Punajalkahaukka FAL VES H 17.6.2001 Kirkonkylänkoski (IK), 2003 (HA, TM, MV, EVi)
AmpuhaukkaFAL COLL talvi: 1.1.2000 Siltamäki 1p (IL)

Nuolihaukka

FAL SUB

L/K

kesähavaintoja mm. 1998 Ala-Malmi ja 2000 Tapanila
Muuttohaukka FAL PER L 2002, 2003, 2004
TeeriTET RIXK 10.4.1998 Kivikko /2p (KN), 23.9.2000 ? (MT), 2003 (HA), 2004 Kivikko (ETV)
Pyy BON BON K 22.4.2001 Kivikko 1p (IL)

Fasaani

PHA COL

PP

vahva kanta Lentokentän ympäristössä

Ruisrääkkä

CRE CRE

PM?

kesäkuussa 1999 Lentokenttä 1-2 ä (monet), 2003 muuttava (MV), 2004 (IK)

Liejukana

GAL CHL

H 19.-22.4.2000 Siltamäen lammikko 1p (KN)

Nokikana

FUL ATR

L  

24.4.1998 Vantaanjoki Tuomarinkylä 1p (IL)

KurkiGRU GRUL myöh: 13.10.1996 Tapanila a13 (TM) myöh: 15.10.2000 Tapanila a110 (IL, KN)
MeriharakkaHAE OSTL/K 1999 lähtien säännöllinen Siltamäen nurmikot, Tuomarinkylä
PikkutylliCHA DUBPM Lentokenttä 1-3 paria
>TylliCHA HIAL 28.8.1998 Lentokenttä 4p (IL), 27.8.1999 Lentokenttä 4p (KN) 10.9.2000 Lentokenttä 1 (KN)
Tundrakurmitsa PLU SQu L 11.8.2001 Lentokenttä 12p (IK), 2003 (MV)

Keräkurmitsa

CHA MOR

L 25.-26.5.1998 Tuomarinkylä 5p (monet)

Kapustarinta

PLU APR

L

säännöllinen syksyisin Lentokentällä

Töyhtöhyyppä

VAN VAN

L

ker: 1.4.1994 Lentokenttä sumussa n. 210p

Pikkusirri

CAL UTA

L

1.9.1998 Lentokenttä 3’p (IL), 2004 (HA)

LapinsirriCAL TEML 11.7.1998 Lentokenttä 1p (KN), 7.8.1999 Lentokenttä 1p (KN) 2003 (HA, KN, MV)

Suosirri

CAL ALP

L

15.7.2000 Lentokenttä 1p (KN), 11.8.2001 Lentokenttä 1p (KN), 2003 (HA, JJ)
Kuovisirri CAL FER H 2004 (HA)

Suokukko

PHI PUG

L

 

TaivaanvuohiGAL GALL/PM? 27.5.2000 Lentokenttä 1p soitimella talvi: 25.12.2000 Tattarisuo 1p., lähti SW
HeinäkurppaGAL MEDL 30.8.1998 Vantaanjoki 1p (KN), 29.8. ja 3.9.2000 Lentokenttä 1p (IL) 6.9.2001 Lentokenttä 3p (HA, IL, TM)

Lehtokurppa

SCO RUS

PM

säännöllinen "reviiri" Tattarisuo/Kivikko

Jänkäkurppa LYM MIN L 2002, 2003 (JJ), 2006
Mustapyrstökuiri LIM LIM   2006 (JJ)

Punakuiri

LIM LAP

L

17.5.1998 a30 NE Tapanila hiekkalaatikko (TM), 2004 (MV)

Pikkukuovi

NUM PHA

L

 

Isokuovi

NUM ARQ

PM

Lentokenttä 1-2 paria

Punajalkaviklo

TRI TOT

L

5.5.1996 Lentokenttä ä (IL, TM), 2.5.1999 Malmi ? (PJ), 2003 (JJ)
MustavikloTRI ERYL 7.10.2000 Lentokenttä 1p (KN) 5.8.2001 Lentokenttä (KN, IK)

Valkoviklo

TRI NEB

L

 

MetsävikloTRI OCHL

Liro

TRI GLA

L

 

Rantasipi

ACT HYP

L / PM?

säännöllinen kesäisin jokivarsi, Jakomäen lammikot aik: 22.4.1998 Tuomarinkylä 1p (IL)

Merikihu

STE PAR

L

1.6.1999 ? 1m (HA), 21.5.2000 Jakomäki 1m (KN)

PikkulokkiLAR MINL 4.5.1996 Tapanila 6m S (TM) 18.4.2001 Siltamäki (KN)

Naurulokki

LAR RID

L / K

myöh: 24.10.1998 1m S kalalokkiparvessa (TM)

Kalalokki

LAR CAN

K / PM?

ilmeisesti pesii sopivilla katoilla

Selkälokki

LAR FUS

L / K

havaintoja läpi kesän joki- ja radanvarressa

Harmaalokki

LAR ARG

L / K

ruokailusiirtymistä lähes läpi vuoden

Merilokki

LAR MAR

L/K ker: 15.8.1998 Lentokenttä 16"p (IL)
Pikkukajava RIS TRI H 2003 (JJ)

Kalatiira

STE HIR

L / PM?

säännöllisesti pari läpi kesän jokivarressa

Lapintiira

STE AEA

L / K

8.6.1997 Vantaanjoki 1p (IL), 26.6.1998 Vantaanjoki 1p (KN), 2004 (MV)

Räyskä STE CAS K 2002, 2003 (JJ, MV)

Kesykyyhky

COL LIV

PP

suurimmat kerääntymät Malmin keskusta, kivisilta isoja ruokailuparvia syksyisin Fallkullassa

Uuttukyyhky

COL OEN

L / PM?

kesähavaintoja Lentokentän ympäristöstä (myös ä)

Sepelkyyhky

COL PAL

PM

yleistyi 1990-luvun alkupuolella ja siirtyi pesimälinnuksi esim. 2000 Tapanilan kesä-Atlaksessa 8 reviiriä/km² talvi: 21.1.2001 Siltamäki 2 NE (IL, ETV)

Turkinkyyhky

STR DEC

H  

3.8.1995 Tapanila 1p/m (TM), 17.7.1999 Siltamäki ? (IK) ?.2000 Siltamäki ? (IK), 2003 (JJ), 2004 (KN)
Tunturikyyhky STR TUR   2006 (IK)

Käki

CUC CAN

L

kesä: 26.7.1993 Tapanila 1 ä (TM), 6.6.1998 Heikinlaakso 1 ä (KN) myöh: 22.9.1996 Tuomarinkylä 1’p (IL)

Huuhkaja

BUB BUB

K

havaintoja läpi vuoden eri puolilla aluetta, säännöllinen Kivikossa ennen rakentamista. 2004 (HA)
LehtopöllöSTR ALUK 19.10.1994 Tapanila ä (TM), keväällä 1999 ä Puistola – Suurmetsä (EVi, MT 22.3.2000 Puustellinmetsä? (HA), 7.12.2001 Suurmetsä (MT), 2004 (HA)

Sarvipöllö

ASI OTU

PM

kesä: 19.5.1994 Ala-Malmi poikue ä (IL), 3.7.1998 Lentokenttä 1p (KN), 24.5.2000 Lentokenttä 1p (KN), 2003 (useat), 2004 (useat)

Suopöllö

ASI FLA

L

26.12.1996 Tattarisuo 1p, tn. uros (IL), 2001 (useat), 2003 (useat), 2004 (useat)
HiiripöllöSUR ULA  25.10.2005 Jakomäki (HA)

Helmipöllö

AEG FUN

K

4.2.1996 Tattarisuo 1p, kuvattu 2 m:n päästä (IL)
VarpuspöllöGLA PASK 30.1.2001 Tuomarinkylä (HA), 2003 vaellus
Kehrääjä CAP EUR K 5.7.2001 Tapanila 1ä (IL), 2004 (IK, MV)

Tervapääsky

APU APU

PM

 

Kuningaskalastaja

ALC ATT

H  

31.7.1999 Keravanjoki 1 jokea pitkin S (KN)
MehiläissyöjäMER APIH 23.9.2001 Lentokenttä (KN), 24.5.2013 Siltamäki (ETV)

Harjalintu

UPU EPO

H  

17.5.2000 Jakomäki 1m (KN)

Käenpiika

JYN TOR

L

 

HarmaapäätikkaPIC CANK 31.3.2000 Hiidenkivenpuisto 1 ä (HA), 17.4. ja 20.4.2000 Puistola 1 ä (EVi), 2004 (HA)

Palokärki

DRY MAR

K / PP?

Kivikossa säännöllinen ympäri vuoden, 21.6.1999 Kivikko 1 juv. (TM)

Käpytikka

DEN MAJ

K / PP

 

Valkoselkätikka DEN LEU H 2004 (HA, IK)
PikkutikkaDEN MINK/PP havaintoja eri puolilla aluetta, mm. pesintä Lentokentän eteläpäässä 1999 säännöllinen myös Tattarisuolla ennen Karting-rataa

Pohjantikka

PIC TRI

K

21.10.1997 Tapanila /1p (TM), 2003 vaellus, 2004 edelleen runsas

Kiuru

ALA ARV

PM

Lentokentällä n. 40-50 reviiriä (HA, IL, TM, EVi)
Kangaskiuru LUL ARB   2002, 2004
TunturikiuruERE ALP  30.4.2005 Lentokenttä (TM), 23.10.2005 Kivikko (EVi)

Törmäpääsky

RIP RIP

L

kesä: 2.5.-7.6.1998 Kirkonkylän koski enimm. 10p (TM)

Haarapääsky

HIR RUS

PM?

myöh: 11.10.1993 ? 1m (TM)

Räystäspääsky

DEL URB

PM

pesii Tuomarinkylän sillan alla

Metsäkirvinen

ANT TRI

PM

Kivikko, Tattarisuo

Niittykirvinen

ANT PRA

PM

Lentokentällä n. 40-45 reviiriä (HA, IL, TM, EVi) pesintä myös Ala-Malmilla

Lapinkirvinen

ANT CER

L

syksyisin

KeltavästäräkkiMOT FLAPMLentokentällä 1-2 reviiriä (HA, IL, TM, EVi) syksyisin keräntymiä Siltamäen nurmet, Lentokenttä ker: 23.8.1996 Lentokenttä n. 150p (IL), varh: 23.4.2000 Keravanjoki 1p (TM)

Virtavästäräkki

MOT CIN

H

12.9.1999 Kirkonkylän koski 1p (KN)

Västäräkki

MOT ALB

PM

Tapanilan kesä-atlaksessa 14-18 reviiriä / km² myöh: 5.11.1997 ? 1p (TM)
TilhiBOM GARL/K myöh: 30.4.1997 ? (TM) ja 30.4.2000 Siltamäki 2 (KN) myöh: 6.5.2001 Siltamäki 20m (KN)
KoskikaraCIN CINK useina talvina Kirkonkylän koskessa, Tattarisuon purossa talvella 1999 21.3. asti (MM, ETV, IL), 2004 (JJ)

Peukaloinen

TRO TRO

PM

Tattarisuo, Suurmetsä, Kivikko

Rautiainen

PRU MOD

PM

varh: 31.3.1999 Tapanila 1 ä (TM)

PunarintaERI RUBPM talvi: 6.12.1992 ? Lentokenttä ? (TM), 27.12.2000-28.1.2001 Kivikko 1p ruokinnalla (IL) 28.1.2001 Puistola 1p (IL)
SatakieliLUS LUSPM Lentokentän ympäristössä vuosittain 10-20 ä varh: 5.5.1996 Tattarisuo 1 ä (IL), varh:  4.5.2001 Tattarisuo 1 ä (KN) vähentynyt Karting-radan rakentamisen jälkeen

Sinirinta

LUS SVE

L

10.5.1994 Tattarisuo 2p ä (IL), 18.5.1998 Malmi /1p (TH) 19.5.1998 Lentokenttä 1 ä (KN), 11.9.2004 Lentokenttä (useita)

Mustaleppälintu

PHO OCH

H  

15.7.1995 Fallkulla /1p (TM) 28.6-7.8.1996 Tapanila, asbestitehdas 1/p ä (IL,TM)

Leppälintu

PHO PHO

PM

 

Pensastasku

SAX RUB

PM

Lentokentällä 6-11 reviiriä (HA, IL, TM, EVi)

Mustapäätasku SAX TOR H 2004 Kivikon ruderaatti (JO)

Kivitasku

OEN OEN

PM

varh: 14.4.2000 Lentokenttä 1p (KN)

Mustarastas

TUR MER

PP / PM

 

Sepelrastas TUR TOR H 2003 (JS)

Räkättirastas

TUR PIL

PP / PM

ei jokatalvinen

Laulurastas

TUR PHI

PM

Tattarisuo, Kivikko

Punakylkirastas

TUR ILI

PM

talvihavaintoja 1/1993, 2/1999, 12/2000

Kulorastas

TUR VIS

L

aik: 27.3.1999 Lentokenttä 2p (IL, KN)

Kirjokerttu SYL NIS   2002

Pensassirkkalintu

LOC NAE

PM

Tattarisuo, Lentokenttä, Kurranummi, myöh: 18.7.1992 Lentokenttä 1 ä (TM)

Viitasirkkalintu

LOC FLU

H  

11.-17.6.1996 Tattarisuo 1 ä (IL, IK)

RuokokerttunenACR SCHPM säännöllinen okivarressa 9.6.1995 jokivarressa väh. 15 ä

Viitakerttunen

ACR DUM

PM

jokavuotinen Tattarisuo, Ala-Malmi ym.
Rytikerttunen ACR SCI   2002, 2003 (IL, JJ, KN)
LuhtakerttunenACR RISPMjokivarressa (useat) reviirejä myös Tattarisuo
KultarintaHIP ICTPM Lentokentän ympäristö, Tattarisuo aik: 13.5.1996 Tattarisuo 1 ä (IL)

Hernekerttu

SYL CUR

PM

 

Pensaskerttu

SYL COM

PM

aik: 1.5.1994 Fallkulla 1 ä (TM)

LehtokerttuSYL BORPM

 

Mustapääkerttu

SYL ATR

PM

Lentokentän ympäristö aik: 22.4.2000 Tuomarinkylä 1/p nähty (KN)

Idänuunilintu

PHY DES

L/PM? 22.5.1998 Puistola 1 ä pihapinna (EVi) 25.6.1999 Tattarisuo 1 ä (KN), 2003 (useat)

Lapinuunilintu

PHY BOR

L

4.7.2000 Heikinlaakso 1p ä pihapinna (KN)

Sirittäjä

PHY SIB

PM

keskittymä tattarisuolla, eräinä vuosina 5 – 7 ä aik: 28.4.1998 Tattarisuo ? (TM)

Tiltaltti

PHY COL

L / PM?

lähinnä syksyisin ä, kesä: 29.6.1999 Kivikko 1 ä (KN), 11.6.-27.6.2001 Tapanila 1 ä (IL)

Pajulintu

PHY LUS

PM

 aik: 23.4.2000 Siltamäki 1 ä (TM)

Hippiäinen

REG REG

PP

 

Harmaasieppo

MUS STR

PM

yllättävän vähälukuinen Tapanilan kesä-Atlaksessa

Pikkusieppo

FIC PAR

L

toukokuu 1995 Tattarisuo 1 ä (EVi) syksystä 1999 lähtien useita syyshavaintoja, 3.9.2000 Kivikko (KN)

Kirjosieppo

FIC HYP

PM

aik: 22.4.2000 Siltamäki 1 ä (KN), myöh: 9.9.1996 ? (TM)
PyrstötiainenAEG CAUK syyshavaintoja 1992,1993,1996,1999,2000 talvi: 30.1.2000 Kivikko 2p (IL), suurvaellus lokakuu 2000-tammikuu 2001
HömötiainenPAR MONPP Kivikossa säännöllinen ympäri vuoden, Tattarisuo talvisin; poikue 1997 (IL), 1998 (KN), ajoittain myös Suurmetsä, Puustellinmetsä, Heikinlaakso

Töyhtötiainen

PAR CRI

PP

Kivikossa säännöllinen ympäri vuoden, ajoittain myös Suurmetsä, Puustellinmetsä

Kuusitiainen

PAR ATE

PP

Kivikossa säännöllinen ympäri vuoden, ajoittain esim. myös Tapanil talvikerääntymiä Kirkonkylän kosken jalokuusimetsikössä, esim. 21.1.2001 15p (IL, ETV)

Sinitiainen

PAR CAR

PP

 

Talitiainen

PAR MAJ

PP

 

PähkinänakkeliSIT EURH 12.-15.11.2001 Pieksupolku, Pukinmäki (useat), 2003 (useat)

Puukiipijä

CER FAM

PP

Kivikossa säännöllinen ympäri vuoden havaintoja myös tasaisesti eri puolilla aluetta 5.10.1996 eka kerran MBS 100. vuosilaji (IL)

Kuhankeittäjä

ORI ORI

L  

23.6.2000 Lentokenttä /1p (ETV)

Pikkulepinkäinen

LAN COL

PM

Lentokentällä 2-3 reviiriä (HA, IL, TM, EVi) aik: 9.5.1997 Lentokenttä 1p (IL)

Isolepinkäinen

LAN EXC

L

talvi: tammikuu-helmikuu Ala-Malmi , Fallkulla (TM)

Närhi

GAR GLA

PP?/K

Kivikossa säännöllinen ympäri vuoden talvisin myös Puustellinmetsä, Lentokentän eteläpää suurvaellus syksyllä 1999, esim. 17.10.1999 Siltamäki 10 muuttavaa 15 minuutissa

Harakka

PIC PIC

PP

 

Pähkinähakki

NUC CAR

K

syyshavaintoja 1992-1996, 1998, kevät: 19.5.1998 Tattariharju 1p (KN) poikue 5.5.1999 Puustellinmetsä (HA), talvi: 24.2.1996 Puustellinmetsä (TM), 2003 (useat), 2004 (useat)

Naakka

COR MON

PP

 

Mustavaris

COR FRU

L

erityisesti Tuomarinkylä, aik: 4.3.1995 Lentokenttä 1p (IL) talvi: 27.12.2000-21.1.2001 Tuomarinkylä 1p (useat)

Varis

COR NIX

PP

 

Korppi

COR RAX

L / K

 

Kottarainen

STU VUL

PM

satunnainen talvehtija 1.1.2001 Siltamäki 64p (3a) (IL, ETV)

Varpunen

PAS DOM

PP

runsaslukuisin pesimälaj vanhassa Tapanilassa, 90 – 100 reviiriä / km²

Pikkuvarpunen

PAS MON

PP

muutama selvä keskittymä Puistola, Tapaninvainio ym. risteymä x DOM 1996-97 Tapanila (IL)

Peippo

FRI COE

PM

talvihavaintoja

Järripeippo

FRI MON

L

talvihavaintoja

Viherpeippo

CAR CHL

PP

 

Tikli

CAR CAR

PP

kerääntymiä syksyisin lentokentän ympäristössä ker: 15.8.1998 Tattarisuo n. 70p (IL)

Vihervarpunen

CAR SPI

PP

ker: 10.9.2001 n. a1000 p (TM)

HemppoCAR CANPM isoja kerääntymiä syksyisin Siltamäen nurmilla, ker: 31.8.2001 330p/3a (IL), ? .2001 440p/4a (HA), talvi: tammikuu 1993 Ala-Malmi a80 p (TM)
Vuorihemppo CAR FLA L 2002

Urpiainen

CAR MEA

L / K

säännöllinen talvisin

TundraurpiainenCAR HORL/K 5.2.1995 Lentokenttä 3p (IL, ETV), 19.1.1997 Tapanila 1p ruokinnalla (IL) 7.1.2001 Tattarisuo 1p (IL), 2003 (JJ)

Kirjosiipikäpylintu

LOX LEU

H  

4.8.1997 Tapanila hiekkalaatikko a10 kiert. (TM), 1999 (HA) 2003 (IK)

Pikkukäpylintu

LOX CUR

K/PM?

mahdollisesti pesintä Tattarisuo, Kivikko

Isokäpylintu

LOX PYT

K  

27.6.1999 Heikinlaakso 1/p (KN), 2001 (HA)

Punavarpunen

CAR ERY

PM

erityisesti Lentokentän ympäristössä aik: 16.5.2000 Tattarisuo 1 ä nähty (IL)

Taviokuurna

PIN ENU

K

9.1.1994 7p Tapanila (TM), 10.1.-25.1.1997 1/1p Fallkulla (TM, IL) talvella 2000-2001 runsaasti havaintoja, 2003 (IK), 2004 (HA)

Punatulkku

PYR PYR

PP

 

Nokkavarpunen

COC COC

PM?

vuodesta 1998 lähtien havaintoja vuosittain 2-4 linnusta huhti-elokuulta

Lapinsirkku

CAL LAP

L

 

PulmunenPLE NIVL keväthavaintoja, vähentynyt

Keltasirkku

EMB CIT

PP

talvikerääntymiä Siltamäessä

Peltosirkku

EMB HOR

PM?

1.5.1993 Suurmetsäntie 1 ä (TM), 23.5.1999 Keravanjoki ? (HA, IK) ?.00 Tapaninkylä (HA)

Pohjansirkku

EMB RUS

L

9.9.2000 Lentokenttä 1p (KN), 2003 (HA), 2004 HA)

Pajusirkku

EMB SCH

PM

kesäisin reviirejä jokivarressa