Tapanilan kesäatlas

Olemme kartoittaneet kesinä 2000-2002 vanhan Tapanilan pesimälinnuston ns. yhtenäiskoordinaastiston mukaisella yhden neliökilometrin suuruisella ruudulla. Lajeja kertyi kolmen vuoden aikana yhteensä 42, ja vuosittaiset reviirimäärät asettuivat välille 650-700. Kartoitus on osa luonnontieteellisen keskusmuseon kesäatlastutkimusta.

Yhteenveto

Lajitaulukot ja -kaaviot 2002, 2000-2002, biotyypit, lajiryhmät

Kesäatlaksen kartoitusohjeet T. Pakkala & R. A. Väisänen

Kirjallisuusviite:
Pakkala, T., Tiainen, J. & Väisänen, R. A. 2001: Kesäatlas käynnistyi vuonna 2000 (Summary: Summer bird atlas of Finland: the start with a new method). – Linnut 36(1): 11-14.